Cristina Llopis-Belenguer

Investigadora de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya). Llicenciada en Biologia i Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució. Actualment desenvolupa una tesi doctoral sobre la diversitat funcional i filogenètica en comunitats de paràsits de peixos, amb un contracte predoctoral (ACIF/2016/374) finançat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i el Fons Social Europeu (FSE).

Los índices tradicionales de diversidad (principalmente riqueza, abundancia y equitatividad de especies) han sido altamente reveladores para el seguimiento de procesos en comunidades y ecosistemas en ecología moderna.
0