Isabel Blasco-Costa

Investigadora del Museu d’Història Natural de Ginebra (Suïssa). Doctora en Biologia, investiga la taxonomia, filogeografia i ecologia evolutiva dels trematodes i monogenis. En particular, està interessada en els cicles de vida dels trematodes, les interaccions ecològiques i evolutives amb els seus hostes i com això influeix en la genètica i evolució de les poblacions d’aquests paràsits.

Los índices tradicionales de diversidad (principalmente riqueza, abundancia y equitatividad de especies) han sido altamente reveladores para el seguimiento de procesos en comunidades y ecosistemas en ecología moderna.
0