Robert Holt

Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Florida (EUA). La base de la seua investigació personal se centra en una extensa varietat de qüestions teòriques i conceptuals relatives a nivells d’organització ecològica de poblacions i comunitats, així com en la connexió entre ecologia i biologia evolutiva. Apart de la investigació bàsica, també està interessat a acostar la teoria ecològica moderna a problemes aplicats, en especial a la biologia de la conservació. També ha realitzat experiments de fragmentació d’hàbitats a gran escala. Els seus estudiants inclouen tant teòrics de l’ecologia com ecòlegs empírics i experimentals. Històricament ha col·laborat amb molts acadèmics d’una gran varietat d’institucions, dins i fora dels Estats Units.

Los enemigos naturales están entre los principales impulsores de las dinámicas de biodiversidad pero, a veces, producen graves pérdidas en la mayoría de las cuales los humanos están involucrados.

0