Doctora en Biologia i directora de la Fundació Ciència en Societat (Barcelona).