Catedràtic de Producció Animal de la Universitat Politècnica de Madrid.