Jesús Burgueño

Geógrafo. Universitat de Lleida.

98-53

© Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Figura 1. N. Sanson [1675]: Les monts Pyrenées ou sont remarqués les

0