Vicerectora d’Investigació i Po­lítica Científica de la Universitat de València.