Externalizaciones

Externalizar

El nostre sistema econòmic ha posat preu a la producció i a la comercialització. Però no ha valorat el cost de les externalitzacions de residus.

0